The letter

สิ่งที่เรายึดมั่นในการสร้างสรรโครงการ Creativo DMK รวมถึงโครงการอื่นๆในอนาคตอันใกล้นี้ คือ คุณภาพในรายละเอียดทุกๆจุดที่จะได้ถูกออกแบบและควบคุมการจัดสร้างให้มั่นคงแข็งแรง บนความงามที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีที่มา จากการศึกษาและเฝ้าสังเกตุ การเติบโตของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย แล้วพบว่า นอกเหนือจากเรื่องของงานดีไซน์ และเทคโนโลยี่ใหม่ๆแล้ว การสร้างสรรโครงการด้วยใจ ให้ความทุ่มเทในทุกขั้นตอนเหมือนเป็นบ้านของเราเอง คือหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจ

เรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพทุกด้าน ของโครงการ Creativo DMK ทั้งเรื่องของทำเลที่ตั้ง ( Location ) ความสวยงามของตัวอาคาร (Exterior design) ความมีสเน่ห์ของการตบแต่งภายใน ( Interior design) ไปจนถึง สภาพแวดล้อม รอบโครงการ ( Landscape design) ซึ่งมาพร้อมกับ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ดังที่ท่านจะได้ทราบจากเอกสารนี้

เราหวังว่าจะได้พบกับท่าน เพื่อเสนอความโดดเด่นอย่างคุ้มค่า ของโครงการ Creativo DMK – คุณภาพและความงามอย่างแตกต่าง ที่เราตั้งใจสร้างให้กับท่านอย่างพิถีพิถัน

แล้วพบกันที่โครงการนะครับ